Gæðastefna

Hlutverk:

Hlutverk fyrirtækisins er öll almenn blikksmíði og að hanna og framleiða loftræstikerfi auk annarra tilfallandi verkefna.

Gæðastefna:

 • Að vera arðbært fyrirtæki þar sem skipulag, fagmennska og snyrtimennska er í fyrirrúmi.
 • Það er stefna fyrirtækisins að vera leiðandi fyrirtæki í að framleiða og selja loftræstikerfi sem uppfylla þarfir og kröfur verkaupa hverju sinni.
 • Vera ávalt í forystu með að tileinka sér tækninýjungar og fagleg vinnubrögð.
 • Að rýna og uppfylla kröfur kaupenda til vöru og þjónustu á markvissan hátt með því að beita gæðastjórnun í anda ISO 9001. 
 • Að skapa eftirsóttan vinnustað með góðan aðbúnað, öruggt starfsumhverfi og samkeppnishæf  laun á markaðinum.
 • Að starfsmönnunum líði vel í vinnunni
 • Að vera fjölskylduvænt fyrirtæki þar sem jafnrétti til launa og atvinnu er í öndvegi, óháð kyni, litarhafti, trúarskoðun eða þjóðerni.

Markmið: 

 • Markmið fyrirtækisins er að skila hagnaði yfir 3% af veltu.
 • Öll aðstaða utandyra sem innan skal vera hrein og snyrtileg.
 • Stjórnendur og starfsmenn fylgist með og tileinki sér helstu nýjungar í hönnun, þróun og vinnubrögðum á hverjum tíma.
 • Tryggja eftirsóttan vinnustað með starfsmannaveltu undir 10% á ári.
 • Greiða laun sem eru í samræmi við kjarasamninga og  afkomu fyrirtækisins á hverjum tíma.
 • Standast D-úttekt á gæðakerfinu ekki síðar en árið 2020.
 • Að ímynd fyrirtækisins út á við sé jákvæð.

Aðgerðaráætlun:  

 • Halda áfram innleiðingu á gæðastjórnun í samvinnu við SI.
 • fylgjast vel með tækninýjungum og framförum í faginu.
 • gera skriflegar staðfestingar á samskiptum á milli viðskiptavinar og fyrirtækis.
 • bæta framleiðsluskipulagningu þannig að mat á uppgefnum afgreiðslutíma verði ávalt rétt.
 • gera úttekt á umgengni, aðbúnaði og vinnuaðstöðu, fyrsta virkan dag í júlí ár hvert.
 • gera eigin úttekt á öryggismálum tvisvar á ári, fyrsta virkan dag í janúar og júlí. 
 • Gera starfsmönnum kleift að sækja a.m.k. eitt námskeið á ári

Þetta krefst þess að allir starfsmenn séu jákvæðir, taki afstöðu með kerfinu og vinni samviskusamlega eftir þeim leiðbeiningum sem gefnar eru og tryggi þannig skilvirka stjórnun og árangur.